ОНЛАЙН ТУСЛАХ
 
  • Манукол академи
  МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
  ЗАРЛАЛ   ( бусад)
 
    Биднийг дагах >  
 
2013.09.19 - 21. “МОНГОЛ СУУ УХААН – ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН II” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
2013.09.19 - 21. “МОНГОЛ СУУ УХААН – ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН II”  олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал“МОНГОЛ СУУ УХААН – ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН II”  олон улсын
эрдэм шинжилгээний хурал


2012.09.20 - 21. "БӨӨ, ТҮҮНИЙ МӨН ЧАНАР" эрдэм шинжилгээний бага хурал
2012.09.20 - 21. "БӨӨ, ТҮҮНИЙ МӨН ЧАНАР" эрдэм шинжилгээний бага хурал1. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэлээр:

  Манукол академийн Суу ухаан танхим нь 
  - Хүн болохуйн эрдэм ухаанууд
  - Монгол хүн болохуйн эрдэм ухаанууд
  - Монгол суу ухаан
  - Мөнх тэнгэрийн ухааныг
    тус тус судалж, гаргаж ирсэн. 
  Free counter and web stats