ОНЛАЙН ТУСЛАХ
 
  • Манукол академи
  МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
  ЗАРЛАЛ   ( бусад)
 
    Биднийг дагах >  
 
2014.03.23. “МОНГОЛ ХААН 73 СУУ УХААН” лекц
2014.03.23. “МОНГОЛ ХААН 73 СУУ УХААН”  лекц2014.03.23. “МОНГОЛ ХААН 73 СУУ УХААН” лекц

2014.02.27. “МОНГОЛ ХААН 73 СУУ УХААН” баримтат кино
2014.02.27. “МОНГОЛ ХААН 73 СУУ УХААН” баримтат кино2014.02.27. “МОНГОЛ ХААН 73 СУУ УХААН”  баримтат кино

2013.03.23. “ДЭЭДЛЭХ ЭР ХҮН” лекц
2013.03.23. “ДЭЭДЛЭХ ЭР ХҮН” лекц2013.03.23. “ДЭЭДЛЭХ ЭР ХҮН” лекц 
2013.03.15. “ДЭЭДЛЭХ ЭР ХҮН” онол практикийн хурал
2013.03.15. “ДЭЭДЛЭХ ЭР ХҮН” онол практикийн хурал2013.03.15. “ДЭЭДЛЭХ ЭР ХҮН” онол практикийн хурал2013.03.12. “ДЭЭДЛЭХ ЭР ХҮН” баримтат кино
2013.03.12. “ДЭЭДЛЭХ ЭР ХҮН” баримтат кино


2013.03.12. “ДЭЭДЛЭХ ЭР ХҮН” баримтат кино


2012.03.23. Хаан ухаан танхим үүсгэн байгуулагдсан нь
2012.03.23. Хаан ухаан танхим үүсгэн байгуулагдсан нь1. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэлээр:

Манукол академийн Хаан ухаан танхим нь 

  -    Монгол эр хүн болохуйн эрдэм ухаанууд
  -    Монгол эцэг хүн болохуйн эрдэм ухаанууд
  -    Монгол эр тулх ухаан
  -    Монгол хаан төгс ухааныг
     тус тус судалж, гаргаж ирсэн.

  Free counter and web stats