ОНЛАЙН ТУСЛАХ
 
  • Манукол академи
  МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
  ЗАРЛАЛ   ( бусад)
 
    Биднийг дагах >  
 
2018.05.14. "Хүн болохуйн ухаан" лекц. "Ган зам" цэцэрлэг
               Монгол суу ухааны Манукол академийн Хатан ухаан танхим нь Соён гэгээрүүлэх лекцийнхээ хүрээнд дунд сургуулийн сурагчид болон сурагчдын эцэг эхчүүдэд лекцээ хүргэсээр байна.

2018.05.11. "Хүн болохуйн ухаан" лекц 127-р сургууль
              Монгол суу ухааны Манукол академийн Хатан ухаан танхим нь Соён гэгээрүүлэх лекцийнхээ хүрээнд дунд сургуулийн сурагчид болон сурагчдын эцэг эхчүүдэд лекцээ хүргэсээр байна.

2018.05.08. "Хүн болохуйн ухаан" лекц 44-р сургууль.
                 Монгол суу ухааны Манукол академийн Хатан ухаан танхим нь Соён гэгээрүүлэх лекцийнхээ хүрээнд дунд сургуулийн сурагчид болон сурагчдын эцэг эхчүүдэд лекцээ хүргэсээр байна.2018.05.04. "Хүн болохуй" лекц. 101-р цэцэрлэг
              Монгол суу ухааны Манукол академийн Хатан ухаан танхим нь Соён гэгээрүүлэх лекцийнхээ хүрээнд дунд сургуулийн сурагчид болон сурагчдын эцэг эхчүүдэд лекцээ хүргэсээр байна.

2018.04.27. "Монгол хүн болох ухаан" лекц
                Монгол суу ухааны Манукол академийн Хатан ухаан танхим нь Соён гэгээрүүлэх лекцийнхээ хүрээнд дунд сургуулийн сурагчид болон сурагчдын эцэг эхчүүдэд лекцээ хүргэсээр байна.

2018.3.19. Налайх дүүргийн Эрдмийн оргил цогцолбор сургууль
               Монгол суу ухааны Манукол академийн Хатан ухаан танхим нь Соён гэгээрүүлэх лекцийнхээ хүрээнд дунд сургуулийн сурагчид болон сурагчдын эцэг эхчүүдэд лекцээ хүргэсээр байна.

2018.2.23. "Амьдрах ухаан" соён гэгээрүүлэх лекц. Галакси дунд сургууль
               Монгол суу ухааны Манукол академийн Хатан ухаан танхим нь Соён гэгээрүүлэх лекцийнхээ хүрээнд дунд сургуулийн сурагчид болон сурагчдын эцэг эхчүүдэд лекцээ хүргэсээр байна.

2017.12.11. "Амьдрах ухаан" лекц. 49-р дунд сургууль
               Монгол суу ухааны Манукол академийн Хатан ухаан танхим нь Соён гэгээрүүлэх лекцийнхээ хүрээнд дунд сургуулийн сурагчид болон сурагчдын эцэг эхчүүдэд лекцээ хүргэсээр байна.

2014.03.09. “МОНГОЛ БҮҮВЭЙ” соён гэгээрүүлэх лекц


2014.02.08. "МОНГОЛ БҮҮВЭЙ" баримтат нэвтрүүлэг
2013.03.09. "АМЬДРАЛ БҮҮВЭЙ" соён гэгээрүүлэх лекц
2013.02.08. "АМЬДРАЛ БҮҮВЭЙ" баримтат нэвтрүүлэг

2012.03.09. “УЛСЫГ ЗАСАХАД МОНГОЛ ХАТДЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТҮҮХЭН ҮҮРЭГ” соён гэгээрүүлэх лекц
2012.03.02. “УЛСЫГ ЗАСАХАД МОНГОЛ ХАТДЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТҮҮХЭН ҮҮРЭГ” эрдэм шинжилгээний бага хурал
2011.12.17. Манукол академийн Хатан ухаан танхимын анхны салбар Булган аймагт байгуулагдав
2011.03.09. "“МОНГОЛ ХАТАН УХААН” соён гэгээрүүлэх лекц
2011.03.09. “ҮГҮЙЛЭГДСЭН УХААН - ХАТАН УХААН” онол практикийн хурал

  Free counter and web stats