ОНЛАЙН ТУСЛАХ
 
 • Манукол академи
  МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
  ЗАРЛАЛ   ( бусад)
 
    Биднийг дагах >  
 
2014.03.09. “МОНГОЛ БҮҮВЭЙ” соён гэгээрүүлэх лекц
2014.03.09. “МОНГОЛ БҮҮВЭЙ” соён гэгээрүүлэх лекц2014.03.09. “МОНГОЛ БҮҮВЭЙ” соён гэгээрүүлэх лекц
2014.02.08. "МОНГОЛ БҮҮВЭЙ" баримтат нэвтрүүлэг
2014.02.08. "МОНГОЛ БҮҮВЭЙ" баримтат нэвтрүүлэг


2014.02.08. "МОНГОЛ БҮҮВЭЙ" баримтат кино


2013.03.09. "АМЬДРАЛ БҮҮВЭЙ" соён гэгээрүүлэх лекц
2013.03.09. "АМЬДРАЛ БҮҮВЭЙ" соён гэгээрүүлэх лекц


2013.03.09. "АМЬДРАЛ БҮҮВЭЙ" соён гэгээрүүлэх лекц


2013.02.08. "АМЬДРАЛ БҮҮВЭЙ" баримтат нэвтрүүлэг
2013.02.08. "АМЬДРАЛ БҮҮВЭЙ" баримтат нэвтрүүлэг

 
2013.02.08. "АМЬДРАЛ БҮҮВЭЙ" баримтат нэвтрүүлэг


2012.03.09. “УЛСЫГ ЗАСАХАД МОНГОЛ ХАТДЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТҮҮХЭН ҮҮРЭГ” соён гэгээрүүлэх лекц
2012.03.09. “УЛСЫГ ЗАСАХАД МОНГОЛ ХАТДЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТҮҮХЭН ҮҮРЭГ” соён гэгээрүүлэх лекц


2012.03.09. “УЛСЫГ ЗАСАХАД МОНГОЛ ХАТДЫН
                          ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТҮҮХЭН ҮҮРЭГ”
                                 соён гэгээрүүлэх лекц2012.03.02. “УЛСЫГ ЗАСАХАД МОНГОЛ ХАТДЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТҮҮХЭН ҮҮРЭГ” эрдэм шинжилгээний бага хурал
2012.03.02. “УЛСЫГ ЗАСАХАД МОНГОЛ ХАТДЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТҮҮХЭН ҮҮРЭГ” эрдэм шинжилгээний бага хурал

2012.03.02. “УЛСЫГ ЗАСАХАД МОНГОЛ ХАТДЫН
                         ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТҮҮХЭН ҮҮРЭГ”
                     
                         эрдэм шинжилгээний бага хурал2011.12.17. Манукол академийн Хатан ухаан танхимын анхны салбар Булган аймагт байгуулагдав
2011.12.17. Манукол академийн Хатан ухаан танхимын анхны салбар Булган аймагт байгуулагдав2011.12.17. Манукол академийн Хатан ухаан танхимын анхны салбар Булган аймагт байгуулагдав. 


2011.03.09. "“МОНГОЛ ХАТАН УХААН” соён гэгээрүүлэх лекц
2011.03.09. "“МОНГОЛ ХАТАН УХААН”  соён гэгээрүүлэх лекц
Гэргий мэргэн ухаан болон хатан цэцэн ухааныг  сурталчлан таниулах чиглэлээр:

 - 2011 оноос хойш олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдрийг тохиолдуулан жил бүрийн 3 сарын 1 – 9        – нд гэргий мэргэн ухаан болон хатан цэцэн ухааны соён гэгээрүүлэх цогц үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг уламжлал тогтсон.
-“Гэргий ухаан”, “Хатан ухаан”, “Улсыг засахад монгол хатан ухаантаны гүйцэтгэсэн түүхэн үүрэг”, “Амьдрал бүүвэй”, “Монгол бүүвэй” гэсэн 5 удаагийн бүрэн хэмжээний лекцийг төрийн ордонд болон Соёлын төв өргөөнд хийж олон нийтэд үнэ төлбөргүй хүргэсэн.
2011.03.09. “ҮГҮЙЛЭГДСЭН УХААН - ХАТАН УХААН” онол практикийн хурал
2011.03.09. “ҮГҮЙЛЭГДСЭН УХААН - ХАТАН УХААН”  онол практикийн хурал1. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэлээр:

Манукол академийн Хатан ухаан танхим нь 

  -    Монгол эм хүн болохуйн эрдэм ухаанууд
  -    Монгол эх хүн болохуйн эрдэм ухаанууд
  -    Монгол гэргий мэргэн ухаан
  -    Монгол хатан цэцэн ухааныг
     тус тус судалж, гаргаж ирсэн. 

  Free counter and web stats