ОНЛАЙН ТУСЛАХ
 
  • Манукол академи
  МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
  ЗАРЛАЛ   ( бусад)
 
    Биднийг дагах >  
 
ЭРХ ҮҮ, ХАРИУЦЛАГА УУ?
ЭРХ  ҮҮ, ХАРИУЦЛАГА  УУ?          Тэгвэл тархи болон оюун нь хөгжиж, гэгээрэл, боловсрол, мэргэшлийг агуу цогц болгон эзэмшсэн хүмүүс л орон зайнаасаа олзыг зөв хурааж, зөв оршин амьдарч, зөв хөгжинө. Улс гэрийнхээ амьдрал болоод хөгжлийг хамааран хариуцаж, өөрт оногдох  үүргийг гүйцэтгэж, хариуцлагыг үүрч, олзыг зөв хурааж, өөрийн болон улс гэрийнхээ амьдрал, хөгжлийг зөв авч явж байгаа хэрээрээ өөрөөр хэлбэл, амьдралыг тархиар эзэгнэж байгаа хэрээрээ хүмүүс улс гэрийн дотор эрх эдэлнэ.
      Монгол суу ухаанд эрх гэдгийг мөн чанарынх нь хувьд бөө гэгээн тэнгэр тархи гэж тодорхойлсон байдаг. Харин агуулгын хувьд эрх гэдгийг

                 
                     Гэрийн онолоор удирдагч байхыг эрх гэнэ

                     Мон онолоор монголоор амьдрахуйг эрх гэнэ
                     Уялгын онолоор ахуйгаа хэмтэй болгохыг эрх гэнэ
                     Улсаа өмөөрөн босоо оршихуйг эрх гэнэ
                     Уул усандаа байгаа бүхнийг хамтаар хариуцахыг  эрх гэнэ.
                     Эрх эдлэх энэхүү таван жаягийг “Төрийн сүлд” гэнэ []

хэмээн тодорхойлсон байдаг. 
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 42
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 42
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 41
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 41
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 39
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 39
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 38
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 38
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 37
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 37
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 36
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 36
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 35
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 35
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 34
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 34
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 33
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 33
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 32
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 32
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 31
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 31
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 30
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 30
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 29
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 29
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 28
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 28
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 27
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 27
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 26
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 26
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 25
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 25
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 24
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 24
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 23
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 23
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 22
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 22
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 21
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 21
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 20
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 20
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 19
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 19
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 18
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 18
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 17
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 17
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 16
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 16
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 15
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 15
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 14
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 14
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 13
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 13
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 12
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 12
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 11
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 11
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 10
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 10
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 9
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 9
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 8
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 8
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 7
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 7
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 6
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 6
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 5
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 5
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 4
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 4
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 3
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 3
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 2
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 2
Монгол суу ухаан᠍ ᠍№ 1
Монгол суу ухаан᠍  ᠍№ 1
  Free counter and web stats